LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

Egységes alapellátási ügyeleti rendszer indult Győr-Moson-Sopron vármegyében 2023. március 1-től.

A telefonszám 1830.

A részletekért kattintson ide >>>

Győrfi Pál beszél a részletekről - videó >>>

 

Látogatási rend az ápolást – gondozást nyújtó intézmények lakóira vonatkozóan

FRISSÍTVE 2022.07.01.

 

A koronavírus fertőzés megelőzése céljából a megelőzésre vonatkozó népegészségügyi hatóság iránymutatásait, valamint a 2022. június 30-án az Országos Tiszti Főorvos által 15141-3/2022/EÜIG számon kiadott határozatban foglaltakat figyelembe véve az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr bentlakásos otthonaiban a látogatási rend az alábbiak szerint módosul 2022.07.01. napjától a hatályos házirendben foglalt látogatási időben.

A látogatás során az alábbi szabályok betartása kötelező:

A látogatás a szociális és mentálhigiénés csoport munkatársaival, vagy az erre a feladatra kijelölt ápolóval történő előzetes telefonos egyeztetés után lehetséges. A telefonon történő bejelentkezés a telephelyen lévő mobil, illetve vonalas telefonon lehetséges naponta 8.00 órától – 15.30 óráig.

Apáca utcai Idősek Otthona 70/458-10-52

Cuha utcai Idősek Otthona 70/451-55-09

Kálóczy téri Idősek Otthona 20/436-71-78

Mohi utcai Idősek Otthona 70/458-10-50

Lepke utcai Idősek Gondozóháza 20/427-11-50

Répce utcai Idősek Gondozóháza 20/408-68-51

Csak egészséges személy látogathat szociális intézményben lévő ellátottat!

Fertőző betegség jeleit mutató személy nem léphet a szociális intézmény területére!

A látogatásra érkező hozzátartozók számára kötelező a kézfertőtlenítés!

Abban az esetben, ha a lakó egészségi állapotából adódóan az udvarra nem tud kimenni a látogatás elsősorban az épületben lévő étterem és társalgó helyiségben valósuljon meg.

Fekvőbeteg lakó a szobában látogatható.

 

Győr, 2022.06.30.


Kányai Róbert
igazgató

 

 

A látogatási rend pdf-ben >>>


 

 

 

A Győri Járási Egészségfejlesztési Iroda és Lelki Egészség Központ egészségfeljesztés témakörben különböző célcsoportokat céloz meg ismeretterjesztő kiadványaival. 

 

Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény feladatellátásából kifolyólag szinte minden korosztállyal - a gyerektől az idősig - kapcsolatban áll, az adott szakterület ismeri a célcsoport problémáit, segít azok megoldásában. Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr feladatának tekinti a lakossági tájékoztatást, prevenciós célú tevékenységet.

 

A Győri Járási Egészségfejlesztési Iroda és Lelki Egészség Központ az alább felsorolt kiadványaival segíti az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr munkatársainak szakmai munkáját:

- Nyíltan a depresszióról

- Nyíltan a demenciáról

- Nyíltan az addikcióról

- Nyíltan a pszichózisról

- Nyíltan a krízisről

- Nyíltan a stresszről

- Hangulatzavarokról szülőknek

- Szorongásos zavarokról szülőknek

- Kóros szerhasználatról szülőknek

- Evészavarokról szülőknek

- Viselkedészavarokról szülőknek

- Az emlő önvizsgálata

- A relaxáció lépései

- Közös gondolkodás leszokni vágyó dohányosokkal

- Egyensúlyban önmagunkkal - az egészséges táplálkozásról

- Harmóniában önmagunkkal

- Here önvizsgálati leporello fiatal korosztálynak

- Depresszió (plakát)

- Alkoholbetegség (plakát)

- Közel hozzád a segítség – Lelki egészségről kamaszoknak (plakát)

 

Köszönjük együttműködésüket!  

                                                                                                     
Kányai Róbert 
                                                                                                     igazgató 


 

 

TÁJÉKOZTATÓ – Fogröntgen
(2021.05.25.)

 Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Fogröntgen Kft. (9023 Győr, Tihanyi Á. u. 51.) 2021. május 25-től az eredeti munkarend szerint működik az alábbiak szerint:

 * 9023 Győr, Tihanyi Á. u. 51.

( 96/415-930

 

hétfő

700 – 1900

kedd

700 – 1900

szerda

700 – 1900

csütörtök

700 – 1900

péntek

700 – 1900

 A fennmaradt járványügyi helyzetre tekintettel felvételeket továbbra is csak az előre foglalt időpontban, a hygiénés és egyéb szabályok maximális betartásával és betartatásával készítenek. 


 
TÁJÉKOZTATÓ
(2021.05.20.)

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy dr. Ferencz-Gábor Katalin fogorvos (9012 Győr, Hegyalja u. 34.) tartós távollétét tölti. A távollét ideje alatt dr. Bagi Krisztina fogorvos helyettesíti az alábbi rendelési időben:


* 9012 Győr, Hegyalja u. 34.

hétfő

1300 - 1900

( 96/556-138

kedd

1300 - 1900


szerda

800 - 1400


csütörtök

800 - 1400


péntek

800 - 1400 

TÁJÉKOZTATÓ
(2021.05.19.)

A Győr, József Attila út 85. szám alatti felnőtt háziorvosok, házi gyermekorvosok a rendelő felújításának ideje alatt 2021.05.31-től a 9028 Győr Arató út 3. szám alatti épületben rendelnek, valamint a védőnők is itt nyújtanak szolgáltatást 2021.05.25-től az alábbiak szerint:

FELNŐTT HÁZIORVOSOK

HÁZI GYERMEKORVOSOK

VÉDŐNŐK


 

Látogatási rend a bentlakásos intézmények lakóira vonatkozóan

 

Az Országos Tisztifőorvos 2021.04.29-én a 25710-1/2021/EÜIG iktatószámon kelt határozatával feloldotta a korábban a szakosított ellátást nyújtó szociális intézményekben elrendelt látogatási és kijárási tilalmat.

Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény bentlakásos otthonaiban a látogatás
2021. április 30. napjától engedélyezett a hatályos házirendben foglalt látogatási időben.

A látogatás során az alábbi szabályok betartása kötelező!

A látogatási rend 2021. április 30-tól visszavonásig az alábbiak szerint kerül meghatározásra.

 

A látogatás lehetősége csak védettségi igazolvánnyal rendelkező személy, továbbá a védettségi igazolvánnyal rendelkező látogató személy által felügyelt 18 év alatti személy részére biztosítható. A látogató a látogatáshoz való jogosultság igazolása érdekében köteles a védettségi igazolvány bemutatására!

 

A látogatás a mentálhigiénés csoport munkatársaival vagy az erre kijelölt ápolóval történt előzetes telefonos egyeztetés után lehetséges. A telefonon történő bejelentkezés a telephelyen lévő mobiltelefonon lehetséges hétfőtől - csütörtökig 8.00 órától - 15.30 óráig, pénteken 8.00 - 13.30 óráig, szombaton és vasárnap 9.00 órától - 11.00 óráig.

Apáca utcai Idősek Otthona 70/458-10-52

Cuha utcai Idősek Otthona 70/45155-09

Kálóczy téri Idősek Otthona 20/436-71-78

Mohi utcai Idősek Otthona 70/458-10-50

Lepke utcai Idősek Gondozóháza 20/427-11-50

Répce utcai Idősek Gondozóháza 20/408-68-51

 

Fertőző betegség jeleit mutató személy nem látogathat bentlakásos otthonban lakó ellátottat!

A látogatásra érkező hozzátartozók testhőmérsékletét érintés nélküli infra hőmérővel ellenőrizzük, valamint kötelező a kézfertőtlenítés.

A látogatás során a látogató és az ellátott számára minden esetben kötelező az orr-szájmaszk használata.

 

A bentlakásos otthonokban az egy időben bent tartózkodó látogatói létszám meghatározásra került.

A látogatási idő 1 óra, kivéve, amikor a látogatás a lakószobában történik, ebben az esetben a látogatási idő 30 perc.

A látogató és a lakók között - az általa látogatott lakó kivételével - a 1,5 m-es szociális távolságot meg kell tartani!

Abban az esetben, ha a lakó egészségi állapotából adódóan az udvarra nem tud kimenni, az épületben lévő étteremben és a közösségi helyiségben valósulhat meg a találkozás.

Fekvőbeteg lakó esetében a szobában egyszerre egy látogató, illetve az általa felügyelt 18 év alatti személy tartózkodhat.

 

A látogatás során csomagot be lehet hozni, de a lakónak közvetlenül nem lehet átadni, mert a csomag 24 óra időtartamra karanténba kerül. A lakók által használt téli és nyári ruha cseréje engedélyezett, de a lakónak közvetlenül nem adható át, mert a behozott ruha 24 óra időtartamra karanténba kerül. A lakó által használt ruha hazavitele és otthoni mosása engedélyezett azzal, hogy a tiszta ruha vissza hozatalkor 24 órára karanténba kerül.

 

Győr, 2021. április 29.

 
Kányai  Róbert
igazgató


A látogatási rend pdf-ben >>>


 

                                                                                                                  

 

Új felnőtt háziorvos a Pálffy utcai rendelőben


 Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 9022 Győr, Pálffy u. 8.  szám alatti (08009 0163) praxisban a háziorvosi feladatokat 2021. május 1-jétől  dr. Szabó-Fekete Ibolya látja el az alábbi rendelési időben: 


hétfő

800 - 1000

1300 - 1500

kedd

800 - 1200

szerda

730 - 1100

csütörtök

1200 – 1530

péntek

800 - 1200


 

 

Tájékoztató

 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért megállapított térítési díj összege a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet értelmében 2021. december 31. napjáig nem változik, éves térítési díj felülvizsgálat lefolytatására nem kerül sor.

 

Amennyiben ellátást igénybe vevő jövedelmi, vagyoni viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy

Ø személyi térítési díj-fizetési kötelezettségnek nem tud eleget tenni, vagy

Ø az ellátást térítésmentesen vette igénybe és visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra,

úgy azt az érintett szervezeti egység vezetőjének köteles bejelenteni.

 

Kérjük a tájékoztatóban foglaltak szíves tudomásul vételét!

 

Győr, 2021. március 18.

 

                                                         Kányai Róbert

                                                              igazgató


 
További cikkeink...

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába..

EU Cookie Directive Module Information